Bartın Üniversitesi

Yazını Dəyərləndir
Bartın Üniversitesi 22 may 2008-ci il tarixli 5765 saylı Qanunla qurulmuşdur.
Qərbi Qara dəniz Bölgəsində olan Bartın vilayəti, şimaldan 59 km sahil xətti ilə Qara dənizi, şərqdə Kastamonu, şərqdə və cənubda Karabük və qərbdə Zonguldak’ı əhatə edir. Bart; Şərq, qərb və şimaldan hündürlüyü 2000 m-dən çox olmayan dağlarla əhatə olunmuşdur. Dağlar yüksək olmasa da, çimərliklərə doğru dik, dik və qayalıqdır. Ən yüksək nöqtəsi Keçikıran təpəsidir (1619 m.)
Zonguldak Karaelmas Universiteti Rektorluğuna bağlı olanda adını və əlaqəsini dəyişdirdi. Rektora bağlı olan Bartın Meşəçilik Fakültəsi, rektorluq nəzdində qurulan Bədən Tərbiyəsi və İdman Fakültəsi, adı və əlaqəsini dəyişdirərək rektorluğa bağlandı. Və Bartın Sağlamlıq Xidmətləri Peşə Yüksekokulu təhsil fəaliyyətlərinə Rektorluq yanında qurulan İctimai Elmlər İnstitutu ilə başladı. Daha sonra Nazirlər Sovetinin 27.9.2010 və 2010/937 nömrəli Məktublar Fakültəsi və 4.4.2011, 2011/1595 və 25.1 qərarı ilə Elm Fakültəsi.