Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yazını Dəyərləndir

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 29 may 2007-ci il tarixli 26536 nömrəli Rəsmi Qəzetdə dərc edildikdən sonra qüvvəyə minən 5662 nömrəli qanunla quruldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesində təhsil və təlim fəaliyyətlərini 3 şəhərcikdə, yəni Mərkəzi Kampus, Karataş Kampüsü və Mercidabık Kampüsündə  davam etdirən təqribən 11,000 tələbə bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil alır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 13 tətbiqetmə və tədqiqat mərkəzinə sahib inkişaf edən bir təhsil müəssisəsidir.

Bunlar aşağıdakılardır:

1. Elmi Tədqiqat və Layihələr Birliyi (BAP),

2. Kənd Təsərrüfatı Araşdırma və Tətbiq Mərkəzi (KİTAMER),

3. Kilis 7 Dekabr Universiteti Orta Şərq Araşdırma Mərkəzi (KODAM),

4. Davamlı Təhsil Mərkəzi (KÜSEM),

5. Kompüter Elm Tətbiqi və Tədqiqat Mərkəzi (BİLMER),

6. Dil Tədrisi Tətbiqi və Araşdırma Mərkəzi (TÖMER),

7. Qabaqcıl Texnologiya Tətbiqi və Tədqiqat Mərkəzi (İTAMER),

8. Baharatlar və dərman bitkiləri tətbiqi və tədqiqat mərkəzi (BATMER),

9. Bərpa olunan Enerji Tətbiqi və Tədqiqat Mərkəzi (YEMER),

10. Kilis Tarix və Mədəniyyət Araşdırma Mərkəzi (KİTAM),

11. Uşaq Təhsili Tətbiq və Araşdırma Mərkəzi (ÇUAM),

12. distant Təhsil Mərkəzi (UZEK),

13. Qadın və Ailə Tədqiqatları Tətbiqi və Araşdırma Mərkəzi (KADAMER)

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin Missiyası.

İnsan yönümlü təhsil-tədris, tədqiqat və inkişaf fəaliyyəti ilə maraqlanan, ömürlük təhsili bir prinsip olaraq qəbul edən və elmi düşüncə formasını öyrənən ixtisaslı şəxsləri yetişdirməklə bölgənin və ölkənin inkişafına töhfə vermək.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin Vizyonu.

Universal təhsil və təlim verən və milli və beynəlxalq şərtlərlə fəxr edən bir universitet olmaq.

Kilis 7 Aralık üniversitesinin əsas dəyərləri.

İnnovasiya
Şəffaflıq
İştirakçılıq
Sosial Məsuliyyət
Elmi azadlıq
Hesabatlılıq
Ədalətlilik
Dürüstlük

İnsan yönümlü
Məhsuldarlıq
Rəhbərlik