Afyon Kocatepe Ăśniversitesi

Yazını Dəyərləndir

Afyon Kocatepe Üniversitesi ən qabaqcıl Türkiyə universitetlərindən biridir. 1992-ci ildə yaranmış bu universitetdə bu gün 13 fakultə, 5 institut, 4 kollec, 1 dövlət konservatorası və 14 ixtisası özündə birləşdirir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Beynəlxalq səviyyədə elmi nəaliyyətlər əldə etmək və müasir dövrün tələblərinə uyğun kadrlar yetişdirmək təhsil ocağımızın ən əsas məqsədlərindəndir.

 

Missiyamız

Elmi bilikləri universal səviyyədə istehsal etmək, müasirləri ilə peşəkarlıqla rəqabət apara bilən
və regional inkişafa töhfə verə biləcək ixtisaslı şəxsiyyətlər yetişdirmək.

 Vizyonumuz

Elmi tədqiqat və təhsil fəaliyyətində keyfiyyəti daim artıraraq regional
inkişafa töhfə verən innovativ layihələrlə milli səviyyədə sahibkarlıq universitetləri arasında
olmaq və uzun müddət beynəlxalq səviyyədə tanınan bir universitet olmaq.

 

Əsas Dəyərlərimiz

İştirak və şəffaflıq

Afyon Kocatepe Üniversitesi Qanunvericiliyə uyğun qərarlar qəbul etmək və həyata keçirmək, fəaliyyət göstərən tərəflərə və qərar qəbuletmə proseslərinə cəlb etmək , qəbul edilən qərarların təsirinə məruz qalan şəxslərə məlumat əldə etmək.

Sosial şüur

Fəaliyyət göstərdiyi cəmiyyətin əsasını təşkil edən dəyərlərə hörmət etmək və cəmiyyətin bütün təbəqələrinə, xüsusən də sosial problemlərin həllində əlillər qruplarına qayğı göstərmək.

Ədalət və ləyaqət

Ayrı-seçkilikdən asılı olmayaraq, universitetimizdə olan bütün şəxslərin ədalətli və prinsipial rəftarı və işin səlahiyyətinə uyğun insanların təyin olunmasıdır.

Keyfiyyətə istiqamət

Tərəflərin məmnuniyyətini təmin etmək üçün milli və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq dizayn, proses və nəticədə keyfiyyətin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması.

yenilik

Yeni ideyaların yüksək dəyərli nəticələr verən təşəbbüslərə çevrilməsi prosesinə dəstək olmaq.