Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Yazını Dəyərləndir

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi haqqında

Sakarya Tətbiqi Elmlər Universiteti (SUBU) 18 May 2018-ci il tarixində Rəsmi Qəzetdə nəşr olunan Fərman Qanunu ilə quruldu.Universitetin nəzdində 1 institut, 8 fakültə, 1 kollec və 15 peşə məktəbi fəaliyyət göstərir.Universitet Sakarya Universiteti ilə eyni şəhərcikdə yerləşir. Peşə Yüksekokulu Sakarya vilayətinə paylandı.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin   əsas məqsədi normal universitetlərə nisbətən tətbiqi peşə təhsili almaqdır. Bundan əlavə, Tətbiqi Elmlər Universiteti Türkiyənin iki universitetindən biridir.Universitetdə işlərdə aparılmalı olan siyasətlər “təhsil-təlim siyasəti, tədqiqat-inkişaf siyasəti, cəmiyyətə xidmət siyasəti, idarəetmə siyasəti və keyfiyyət siyasəti” başlıqları altında toplanır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin məqsədi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi elmi işlərə elmi işçi heyəti, lisenziya, aspirant və doktorant, qonaq və doktorant araşdırmaçıları ilə birlikdə töhfə verir.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi-nin  xidmət siyasəti; “Sosial, mədəni və iqtisadi aspektlər baxımından cəmiyyətə dəyər qatan işlərin görülməsi, bütün proseslərin və fəaliyyətlərin bütün maraqlı tərəflərlə cəmiyyət üçün faydalı olmasına diqqət yetirmək, maraqlı tərəfləri sosial məsuliyyət fəaliyyətlərinə təşviq etmək və fəaliyyətlərində ekoloji qanun və qaydalara uyğun davranmaq”.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tədqiqat və inkişaf siyasəti “sektorla əməkdaşlıqda iş dünyasının problemlərini həll etməklə milli və beynəlxalq miqyasda elmi araşdırmalar aparır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin  vəzifəsi, görmə qabiliyyəti, dəyərləri və strateji hədəfləri ilə əlaqədar olaraq,unversitetə  səlahiyyətli kadrlar gətirmək və milli və beynəlxalq səviyyədə işləmək üçün seçilən bir universitet olmaqdır. Tələb olunan yaşa və cəmiyyətə aid insan resurslarını yetişdirməklə, bilik və bacarıqlara əsaslanan işçi qüvvəsi mühitinə uyğun bir mənzərəni əks etdirməklə, bütün işçilərin komanda işi ilə iştirakını dəstəkləmək, işçilərin inkişaflarını izləmək, performans qiymətləndirmə, təşviq etmə, gücləndirmə, fərdi qiymətləndirmə-tanıma təcrübələri, təlim-tədqiqat işləri ilə dəstəkləmək. Bundan əlavə, kritik məsələlərə həssaslıqla yanaşan bir universitet olmaqla etik dəyərlərə əsaslanan insan resurslarının məşğulluğuna əhəmiyyət verir.Üniversitetdə təhsil almaq itəyən tələbələr bizimlə əlaqə saxlaya bilər.