Siirt Universiteti

1/5 - (1 vote)

Beynəlxalq səviyyədə ali təhsil müəssisələri arasında mühazirəçi / tələbə mübadiləsi üçün lazımi infrastruktur yaratmaqla və beynəlxalq layihələrə dəstək verməklə, universitetimizin təhsil keyfiyyətini artıraraq və təhsil səviyyəsinin beynəlxalq standartlara çatmasını təmin edərək dünya universiteti olmaq idealına çatmaq üçün;

  •  Effektiv, inkişaf etdirilə bilən və davamlı beynəlmiləlləşmə strategiyası hazırlamaq, ü Beynəlxalq tələbə işə qəbul strategiyasının müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi, 
  • Beynəlxalq tələbə sayını artırmaq üçün işləmək,
  • Tələbələrin, mühazirəçilərin və inzibati işçilərin hərəkətlilik fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi,
  • Boloniya prosesi norma və prinsiplərinin universitetimizdə mənimsənilməsini təmin etmək,
  • Təhsil və gənclik sahələrində universitetimizin tələbələrini məlumatlandırmaq, 
  • Universitetimizin beynəlxalq proqram və layihələrdən maksimum dərəcədə faydalanmasına imkan yaradan infrastruktur yaratmaq, 
  • Beynəlxalq ikitərəfli əməkdaşlıq müqavilələri, ortaq diplom proqramları və mübadilə proqramları kimi beynəlxalq əməkdaşlıq müqavilələrinin əlaqələndirilməsinə dair işləri və əməliyyatlarını izləmək, 
  • Universitetimizi beynəlxalq aləmdə tanıtacaq fəaliyyətlər həyata keçirmək, 
  • Universitetimizdə əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq universitetlərin fəaliyyətlərini elan etmək.             
  • VİZYONUMUZ – Beynəlmiləlləşmə strategiyalarını təsirli və davamlı şəkildə həyata keçirən, ali təhsil sistemində beynəlmiləlləşmə sahəsində yeni formalaşan və inkişaf edən şərtlərə sürətlə uyğunlaşan və Siirt Universitetinin ən yüksək səviyyədə beynəlmiləlləşməsinə töhfə verən bir ofis olmaq.