The Hague University of Applied Sciences

Dəyişək. Sən. Bizim. Dünya. Lahey Tətbiqi Elmlər Universitetindəki (THUAS) mesajımız budur. Tələbələrimizə yaşadıqları dünyanı dəyişdirmək və yaxşılaşdırmaq üçün güc vermək istəyirik, ancaq bu yalnız birlikdə çalışsaq – inkişaf edib dəyişsək baş verə bilər.