Kutaisi Universiteti

Yazını Dəyərləndir

Kutaisi Universiteti, Avropa təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən bir Gürcüstan, çox profilli, regional, özəl bir ali təhsil müəssisəsidir.

Universitetin missiyası bilik yaratmaq və yaymaq, yüksək səviyyəli və yüksək səviyyəli hər üç səviyyədən yüksək səviyyəli və rəqabətə davamlı məzunlar hazırlamaqdır.

Vicdanlı və yüksək vətəndaş şüuru, milli və ümumbəşəri dəyərlərlə şüurlu və təsirli qərar qəbuletmə bacarığı.

Yuxarıda qeyd olunanların hamısı tələbələrin və akademik işçilərin özünəməxsus xüsusiyyətlərini təşviq etmək və inkişaflarını təşviq etmək, tədris-öyrənmə və tədqiqat, təhsil və istirahət mühitidir.
Universitet, sosial məsuliyyətlərinin şüurlu olduğu  və ictimai fəaliyyətlərdə olduğu müddətdə bölgənin peşəkar, mədəni, sosial və iqtisadi inkişafına kömək edir. “