İstanbul Texniki Universiteti

4.5/5 - (2 votes)

İstanbul Texniki Universiteti və ya İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiyədəki bir dövlət ali təhsil müəssisəsidir. BTİ akademik fəaliyyətinə 1773-cü ildə başlamışdır. Universitetin əsas binası İstanbulda bir şəhərcik içərisindədir.

BTİ 1773-cü ildə Osmanlı Sultanı III Mustafa dövründə quruldu. Orijinal adı “Mühendishane-i Bahr-i Humayun”, Krallıq Hərbi Dənizçilik Mühəndisliyi Məktəbi ilə, xəritə ustaları və gəmi istehsalçıları yetişdirmək idi. 1795-ci ildə ordudakı texniki heyəti yetişdirmək üçün “Hərbi Mühəndislik Krallığı Məktəbi” olan “Mühendisane-i Berr-i Humayun” quruldu. 1847-ci ildə memarlıq sahəsində təhsil də tətbiq olundu. 1883-cü ildə qurulan İnşaat Mühəndisliyi Məktəbi, ölkənin yeni infrastruktur layihələrinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsində tələb olunan bacarıqları öyrətmək məqsədi ilə “Mühəndislik Akademiyası” adını aldı. 1928-ci ildə universitet statusu qazanan Mühəndislik Akademiyası, 1944-cü ildə BTİ-yə daxil olana qədər mühəndislik və memarlıq sahələrində təhsil verməyə davam etdi. Nəhayət, 1946-cı ildə BTİ Memarlıq, İnşaat Mühəndisliyi, Mexanika fakültələrini özündə birləşdirən muxtar bir universitet oldu. Mühəndislik və Elektrik və Elektron Mühəndisliyi. 238 ildən bəri uzanan, müasir bir təhsil mühitində texniki təhsil verən və güclü akademik heyəti olan ITU, Türkiyədəki memarlıq və mühəndislik təhsili ilə güclü bir şəkildə seçilir. Osmanlı hakimiyyəti altında qurulduğu və qurulduğu gündən bəri İTU islahat hərəkatlarında daim liderlik edir …