Bilkent Universiteti

Yazını Dəyərləndir

Bilkent Universiteti təhsil səviyyəsi, elmi araşdırmaları və nəşrləri, mədəniyyət və incəsənət fəaliyyətləri ilə dünyanın qabaqcıl universitetləri arasında sıralanmaq üçün qurulmuşdur.

Universitet qurma məqsədinə əsasən təhsildə keyfiyyətin təmin edilməsinə, tədqiqat aparılmasına və bu fəaliyyətlərə dəstək verilməsinə, həm daxili, həm də xarici qiymətləndirmə proseslərinin aparılmasına yönəlmiş təcrübələrə əhəmiyyət verir. Bu məqsədlə keyfiyyət tərəfdaşları maraqlı tərəflərin iştirakı təmin edilərək hazırlanmış və tətbiq edilmişdir.

Bilkent Universiteti Keyfiyyət Komissiyası, universitetin keyfiyyət təminatı fəaliyyətinin korporativ strategiyalarına uyğun olaraq iştirakçı və şəffaf bir yanaşma ilə həyata keçirildiyini qəbul edir. Komissiya maraqlı tərəflərin fikirlərini qiymətləndirmə fəaliyyətində proseslərin davamlı təkmilləşdirilməsinə və inkişafına mühüm töhfə kimi qiymətləndirir.

Universitet proqramların akkreditasiyasını təşviq edir və uzun müddətdir Mühəndislik Fakültəsi və AACSB International-dan İş fakültəsinə daxil olan bölmələrin ABET akkreditasiya proseslərində iştirak edir. Bu xarici akkreditasiya proseslərində qazanılan təcrübələr davamlı inkişaf proseslərinin qurulmasına və təhsil təhsili keyfiyyət təminatı alt sistemlərinin tətbiqinə mühüm töhfə verən digər proqramlar üçün də faydalıdır.