Xaricdə təhsil almaq

5/5 - (1 vote)

Xaricdə təhsil almaq  haqqında

Xaricdə təhsil almaq tələbələr üçün əsas nüanslardan biridir. Hər bir tələbə təhsil həyatını hansısa bir xarici ölkədə davam etdirmək istəyir. Bunun üçün isə təhsil üçün ölkə, universitet və bu universitetin tələblərini və şərtlərini daha ərtaflı araşdırmaqla başlamaq lazımdır. Xaricdə təhsil almaq və Azərbaycandan kənarda yaşamaq  sizə fərqli mədəniyyətlər qazandıracaq. Xarici ölkədə yaşayan insan isə fərqli bir ölkənin varlığını, cəmiyyətin dəyərlərini və sosial normaları praktiki olaraq görür, fərqli bir mədəniyyətlə tanış olur.  Ən ideal variantda isə şəxs həm yaxşı təhsil alır, həm iş imkanları əldə edir, həm də mühit fərqliliyi ilə yaxından tanış ola bilir. Hansı ölkədə təhsil almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi yönləndirək.

Xaricdə təhsil almaq üçün nə lazımdır?

Xaricdə təhsil almaq üçün birinci tələblərə  uyğun olub- olmadığını və ya bunun üçün nələr etməlisən onları dəqiqləşdirmək vacibdir. Bunun üçün lazım olan əsas işlərin ardıcıllığı aşağdakı kimidir:Xaricdə təhsil almaq istəyənlər təhsil dilinə mükəmməl səviyədə yiyələnməlidirlər ki, təhsil aldıqda çətinlik yaranmasın. Bunun üçün kurs müyyən standartlara uyğun olaraq müxtəlif beynəlxalq dil imtahanları sertifikatları tələb etməkdədir. Xaricdə təhsil almaq istəyənlər ilk növbədə bəynəlxalq dil sertifikatlarının daha çox tələbə kütləsi tərəfindən götürülməsi ilə nəticələnir, ələxsus da TOEFL, İELTS, TESTDAF və.s. Xarici ölkələrin bir çoxunda təhsil ingilis dilində olduğundan beynəlxalq ingilis dili sertifikatları bugün daha da məhşurdur.Bu Xaricdə təhsil almaq üçün əsas tələblərdəndir.Bu sertifikatlar müəyyən şkalada biri digərinə ekvalent hesab edilir ki, bunlar universitetlər tərəfindən müəyyən edilir. Universitet və kurs seçimində bu ünsürü də nəzərə almaq çox vacibdir.

Misal üçün bəzi universitetlər TOEFL balı 92 tələb etdiyi halda IELTS ekvalenti olaraq 6.5 bal tələb edirsə, bəziləri bu şkala üzrə 7.0 bal tələb edir. Hətta universitetlər içində TOEFL balını daha yüksək və ya İELTS balını daha yüksək tələb edənlər də vardır. (Məsələn TOEFL 90 bal istədiyi halda IELTS 6.0 tələb edilməsi və ya IELTS 6.5 tələb edildiyi halda TOEFL 77-79 tələb edilməsi v.s.) Başqa bir mühüm məsələ bəzi proqramların bilinqual (ikidilli) olmasıdır. Yəni təklif edilən kurs İngilis dili ilə yanaşı başqa xarici bir dildə də fənləri təklif edir ki bəzən tələbələr diplom almaq üçün bu fənləri keçməlidirlər. Bu da bəzən müəyyən problemlərə yol aça bilir. Bu xaricdə təhsil almaq istəyənlərə problem sayıla bilər. Misal üçün hər hansı bir proqram əsas tələbi İngilis dilindən sertifikat olaraq qoyur. lakin digər bir dildən (əsasən ölkənin yerli dilindən) orta bilik tələb edir.

Xaricdə təhsil almaq üçün çox universitetin şərtləri eynidir.

  • Xarici dil bacarığı
  • Akademik göstəricilərinizin yaxşı olması
  • Təqaüd proqramları tapmaq
  • Tələb olunan sənədləri hazırlamaq
  • Müsahibələrdən keçmək
  • Viza almaq.