Varşav WSB Universitetləri

Yazını Dəyərləndir

WSB universities Polşanın ən böyük özəl universitetlər zəncirinə malikdir və ölkənin tam 10 şəhərində korpusu mövcuddur. Paytaxt şəhərdə yerləşən qolu bu il beynəlxalq tələbələrə illiyi 2500 EUR olan master proqramları təqdim edir:

  • Administration – Business Administration
  • Administration – Public Management
  • Management – Digital Marketing
  • Management – International Business
  • Management – International Management