Sankt-Peterburq Dövlət Texnik Universiteti

Sankt-Peterburq Dövlət Texnik Universitetinin əsası 1828-ci il 28noyabrda qoyulub.Rusiyanın ən qədim universitetlərindən olan Sankt-Peterburq Dövlət Texnik Universiteti bir çox sahələr üzrə mütəxəssislər yetişdirir.