Moskva Dövlət Pedaqoji Universiteti

Yazını Dəyərləndir

Moskva Dövlət Pedaqoji Universiteti, Moskva Hökumətinin qərarı ilə yaradıldı. Qurucuları ilk rektor V.V.Ryabov, Təhsil şöbəsinin müdiri L.P.Kezina və Rusiya Təhsil nazirinin müavini V.D.Şadrikov idi. İlk ildə 17 ixtisas və 3 təhsil forması üzrə 8 fakültəyə ilk 1300 tələbə qəbul edildi.