M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti Rusiyanən ən qabaqcıl universitetlərindən biridir. Universitetin bir çox ölkələrdə filialları var.Qədim ənənələrə malik universitet müasir dövrün bütün tələblərinə cavab verən mükəmməl təhsil ocaqıdır.